STRUKTURA - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

STRUKTURA

STRUKTURA
Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim:
mł.insp. Zbigniew Wilk
tel. 041 267-12-01
e-mail: sekretariat.ostrowiec@ki.policja.gov.pl
 
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim:
podinsp. Krzysztof Panaszewski
 
tel. 041 267-12-02

 
Komendant Komisariatu Policji w Ćmielowie
kom. Andrzej Kania
tel. 041 26-71-243
 
Punkt Przyjęć Interesantów w Bałtowie
Bałtów 32,
interesanci są przyjmowani w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 do 13:00
tel. 784-466-740
 

Komendant Komisariatu Policji w Kunowie
kom. Mariusz Wiączek
tel. 041 26-71-242
 
Punkt Przyjęć Interesantów w Waśniowie
Wasniów ul. Rynek 25
interesanci są przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00
tel. 41-26 71-241
 

 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
kom. Ewa Libuda
tel. 041 26-71-229
tel. kom.  601-699-197
e-mail: rzecznik.ostrowiec@ki.policja.gov.pl
 
Wydział Prewencji
 
Naczelnik Wydziału Prewencji:
tel. 041 26-71-247
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji:
tel. 041 26-71-248 
 
Kierownik Ogniwa I Patrolowo-Interwencyjnego:
tel. 041 26-71-314
 
Kierownik Ogniwa II Patrolowo-Interwencyjnego:
tel. 041 26-71-314
 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
tel. 041 26-71-330
 
Zespół Prewencji Kryminalnej
tel. 041-26-71-398

 
 Wydział Ruchu Drogowego
 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego:
tel. 041 26-71-301 

 Wydział Kryminaly
 
Naczelnik Wydzaiłu Kryminalnego:
tel. 041 26-71-151

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego:
tel. 041 26-71-152

 Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich
 
 
Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich
tel. 041 26-71-351
 
Zastępca Naczelnika Wydzaiłu do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich
tel. 041 26-71-352

 Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 
Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą:
tel. 041 26-71-215

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli
tel. 041 26-71-207

Zespół Kadr i Szkolenia
tel. 041 26-71-260

Zespół Łączności i Informatyki
 
Inspektor do spraw łączności
tel. 041 26-71-222
 
Inspektor do spraw informatyki
tel. 041 26-71-204

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 041 26-71-232

Zespół Ewidencji Finansów i Zaopatrzenia
Specjalista Zespołu Ewidencji Finansów i Zaopatrzenia

tel. 041 26-71-213

_________________________________________________________________________________________________________________

Zespół Wspomagający i Obsługi Systemów Informacyjnych

tel. 041 26-71-235

Metryczka

Data publikacji 12.01.2009
Data modyfikacji 04.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Bańda
Osoba udostępniająca informację:
Artur Bańda Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Libuda
do góry